...

Poznaj nasze przejrzyste zasady i dowiedz się więcej – regulamin udziału w kursach

Właścicielem witryny www.kursszybkiegoczytania.pl i projektu Kurs Szybkiego Czytania jest Rafał Wieszczycki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Szkolenia i Usługi Kreatywne, Rafał Wieszczycki pod adresem ul. Baleya 4/2, 02-132 Warszawa, NIP 838 172 80 78 mail biuro@kursszybkiegoczytania.pl tel 511 194 818 (dalej „Właściciel”).

I. KLIENT

 1. Klientem Kursów Szybkiego Czytania prowadzonych przez Szkolenia i Usługi Kreatywne, Rafał Wieszczycki może być każda osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zaakceptuje Regulamin udziału w kursach, Politykę Prywatności i wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia szkolenia.
 2. Zapisu na szkolenie może dokonać pełnoletni Klient zapisując się przez stronę internetową, telefonicznie pod numerem 511 194 818 lub mailowo podając dane wymagane w formularzu zapisu.
 3. Jeśli jesteś niepełnoletni zapisu możesz dokonać osobiście – do przeprowadzenia szkolenia potrzebny będzie jednak kontakt Twojego rodzica lub opiekuna prawnego, który wyraża zgodę na Twój udział w szkoleniu – w świetle prawa to Twój rodzic lub opiekun jest naszym klientem.
 4. Grupowe kursy szybkiego czytania, technik pamięciowych, koncentracji i map myśli, które prowadzimy adresowane są do uczniów szkół podstawowych od 12 roku życia, licealistów, studentów i osób dorosłych.
 5. Zaakceptowanie Regulaminu udziału w kursach, Polityki Prywatności i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych astępuje przez:

a) podpisanie przez wyrażenie zgody w formularzu zapisu na kurs

lub

b) podpisanie umowy o przeprowadzenie kursu,

do których załącznikiem jest niniejszy Regulamin.

4. Klient zapoznaje się z powyższymi dokumentami przed dokonaniem zapisu na kurs lub podpisaniem umowy o przeprowadzenie kursu.

II. ZAPIS NA KURS I UMOWA

 1. Zapisu na kursy można dokonać poprzez formularz na stronie www.kursszybkiegoczytania.pl, telefonicznie 511 194 818 lub drogą mailową biuro@kursszybkiegoczytania.pl
 2. W przypadku zapisów klientów indywidualnych na szkolenia grupowe do dokonania zapisu wystarczy podanie w formularzu zapisu lub w mailu imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu mail oraz w przypadku zapisów drogą mailową daty szkolenia wybranej na stronie.
 3. Klienci kursów indywidualnych w przypadku kiedy trener dojeżdża do nich poza powyższymi danymi muszą podać adres do dojazdu dla trenera.
 4. Godziny zajęć i terminy spotkań podczas kursów indywidualnych ustalane są podczas rozmowy telefonicznej w oparciu o potrzeby klienta i dostępność terminową trenera.
 5. Dokonanie zapisu na kurs należy potwierdzić dokonując płatności zadatku wysokości 100 zł zwanego dalej opłatą rezerwacyjną. Miejsce na szkoleniu możemy zagwarantować tylko po otrzymanej wpłacie.
 6. Zapisy niepotwierdzone opłatą rezerwacyjną nie są traktowane jako zobowiązujące i zapisany klient nie jest dopisywany do listy uczestników szkolenia jeżeli inaczej nie ustalono.
 7. Przy zapisie przez formularz kontaktowy klient otrzymuje linki do szybkiej płatności internetowej – może dokonać całej płatności lub opłaty rezerwacyjnej.
 8. Numer konta do wpłat przelewem tradycyjnym:

  96 1160 2202 0000 0002 0818 3386 
  Bank Millennium
  Rafał Wieszczycki
  ul. Baleya 4/2
  02-132 Warszawa

  W tytule przelewu podaj swoje imię i nazwisko oraz datę szkolenia.

 9. Szczegóły płatności przy szkoleniach indywidualnych ustalane są indywidualnie.
 10. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w tygodniu poprzedzającym kurs opłata rezerwacyjna, ani opłata za kurs nie będą zwracane – istnieje możliwość odbycia kursu w innym z dostępnych terminów lub udział w kursie indywidualnym za dopłatą.

III. CZAS TRWANIA KURSÓW

 1. Grupowy kurs szybkiego czytania trwa łącznie 16 godzin + przerwy.
 2. Zajęcia prowadzone w soboty i niedziele odbywają się standardowo w godzinach 10:00 – 14:15.
 3. Godziny pozostałych kursów ustalane są indywidualnie z klientem zamawiającym przeprowadzenie kursu.
 4. Kurs grupowy realizowany jest w formie 4 spotkań – w trakcie 2 następujących po sobie weekendów, chyba że ustalono inaczej.
 5. Przy planowaniu kursów grupowych organizatorom polecamy planowanie w czasie, które pozwoli uczestnikom na samodzielne ćwiczenia praktyczne między spotkaniami.
 6. Kursy indywidualne staramy się realizować na przestrzeni 3 lub 5 tygodni w formie 5 spotkań trwających po 4 godziny z krótkimi przerwami. Dzięki intensywnym, niosącym nowe umiejętności spotkaniom z trenerem raz w tygodniu lepiej ugruntujesz nowe nawyki. Jeśli jednak nie jesteś tak systematyczny, by ćwiczyć regularnie przez tydzień po spotkaniu polecamy spotkania 2 razy w tygodniu.
 7. Ćwiczenia samodzielne pomiędzy spotkaniami zajmują standardowo 15 – 30 minut dziennie i zalecamy ich codzienne wykonywanie o ile trener nie zalecił inaczej.

IV. GWARANCJA SATYSFAKCJI

 1. Gwarancja satysfakcji oznacza, że pracujemy do skutku, albo zwracamy pieniądze jeśli klient nie ma wyraźnych postępów.
 2. W przypadku kursów grupowych jesteśmy w stanie zagwarantować, że po kursie prędkość czytania selektywnego uczestników będzie co najmniej 3 razy większa od prędkości w pierwszym teście.
 3. Gwarancja satysfakcji dotyczy osób, które na początku kursu potrafią czytać tzn ich prędkość czytania na początku kursu to przynajmniej 90 słów na minutę. Osobom czytającym poniżej tej prędkości zalecamy codzienny trening czytania po kilka minut na zmianę na głos  i po cichu.
 4. Szybkie czytanie to nie magia – wymaga zaangażowania i regularności ćwiczeń.
 5. Gwarancja satysfakcji dotyczy kursantów, którzy zaangażowali się w ćwiczenia i wykonywali je zgodnie z zaleceniami trenera. Warto ćwiczyć – już po tygodniu ćwiczeń zobaczysz wyraźne postępy.
 6. W przypadku kiedy klient nie zwiększy prędkości czytania minimum trzykrotnie, podczas kursu grupowego trener będzie pracował z klientem indywidualnie do uzyskania oczekiwanego efektu. W przypadku dalszego braku efektów zwrócimy Ci pieniądze.
 7. Gwarancja satysfakcji dotyczy klientów, który uczestniczyli w całym kursie.
 8. W przypadku kursów indywidualnych nie jesteśmy w stanie zwrócić całości opłaty za szkolenie, ponieważ jego przeprowadzenie wiąże się dla nas z poniesieniem kosztów. Szczegóły gwarancji satysfakcji ustalane są indywidualnie.

V. OFERTA I ZNIŻKI

 1. Kurs grupowy zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie kosztuje 787 zł dla dorosłych, a dla uczniów i studentów 697 zł.
 2. Ze względu na podmiotowe zwolnienie z podatku VAT na fakturze cena brutto równa jest cenie netto.
 3. Kurs indywidualny kosztuje 3000 zł za 20 godzin spotkań
 4. Kurs VIP kosztuje 7497 zł.
 5. Jeżeli chcesz zorganizować szkolenie szczegóły dotyczące programu i kosztów ustalane są indywidualnie.

VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – RODO

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych w zakresie dobrowolnym, ale niezbędnym do udziału w naszych kursach określa szczegółowo Polityka Prywatności.
 2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Szkolenia i Usługi Kreatywne, Rafał Wieszczycki. Mamy siedzibę w Warszawie ul Baleya 4/2 kod pocztowy 02-132 Warszawa. Nasz numer telefonu 511 194 818
 3. Przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 13 RODO w celu realizacji państwa zamówień oraz w celu przesyłania informacji marketingowych potrzebnych w trakcie wykonywania rezerwacji.
 4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat wykonania ostatniej umowy.
 5. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 6. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Twoim zdaniem, przetwarzanie przez nas danych Twoich osobowych – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 7. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w kursie.
 8. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 9. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 10. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania

VII INNE

 1. Trener ma prawo wyprosić ze szkolenia uczestnika, który utrudnia jego przeprowadzenie, który nie wykonuje zalecanych ćwiczeń i który przeszkadza innym uczestnikom – w przypadku takich uczestników odmawiamy też gwarancji satysfakcji.
 2. W przypadkach nieujętych w Regulaminie udziału w kursach kwestie regulują stosowne przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Treść tego regulaminu jest ogólnie dostępna do wglądu dla klientów na naszej stronie internetowej www.kursszybkiegoczytania.pl
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.