...

Kontakt

Rafał Wieszczycki

Trener Szybkiego Czytania i Efektywnej Nauki

kom. 511 194 818

biuro@kursszybkiegoczytania.pl

 

Właścicielem strony jest:

Szkolenia i Usługi Kreatywne, Rafał Wieszczycki

ul Baleya 4/2
02-132 Warszawa

NIP 838 172 80 78 | REGON: 141133246

Społeczne Towarzystwo Oświatowe

Odkryj Siłę Edukacji z Społecznym Towarzystwem Oświatowym 

Społeczne Towarzystwo OświatoweSpołeczne Towarzystwo Oświatowe zdaje sobie sprawę z tego, że w dzisiejszym szybko zmieniającym świecie, wszechobecność wiedzy jest kluczem do sukcesu. Współpraca, rozwój i wsparcie rozwoju dzieci i młodzieży to wartości, którymi kieruje się Społeczne Towarzystwo Oświatowe (STO). Organizacja przewidująca potrzeby edukacyjne i dążąca do doskonalenia edukacji na wszystkich szczeblach. Jako członek tej społeczności, chciałbym opowiedzieć Ci parę słów o tej organizacji oraz podzielić się moimi doświadczeniami jako Trener Szybkiego Czytania i Efektywnej Nauki.

Wizja i Misja STO to Budowanie Lepszej Edukacji

Wizja STO jest pełna pozytywnej energii i długofalowego zaangażowania. Organizacja ta integruje, rozwija i wspiera społeczność w utrzymaniu wysokiego poziomu nauki i w tworzeniu przestrzeni do rozwijania talentów. Jako członek STO, widzę, jak ta wizja przekłada się na codzienne działania, w których zaangażowani są zarówno rodzice, nauczyciele, dyrekcje szkół i inne organy towrzystwa.

Misja STO jest równie doniosła. Poprzez współtworzenie społeczeństwa obywatelskiego, dążymy do doskonalenia jakości edukacji i jej uspołecznienia. Zakładanie i prowadzenie autonomicznych szkół i placówek oświatowych we współpracy z rodzicami stanowi kluczowy element tej misji – dzięki temu edukacja staje się bardziej przystępna i efektywna.

Odpowiedzialność, Wolność, Uspołecznienie, Uczenie się i Rozwój – Społeczne Towarzystwo Oświatowe

Wartości, którymi kieruje się STO, są filarem organizacji. Odpowiedzialność, wolność, uspołecznienie, uczenie się i rozwój są nie tylko słowami na papierze, ale codzienną praktyką. Dzięki nim STO tworzy twórcze środowisko pracy i nauki, w którym każdy może rozwijać się i osiągać swoje cele.

Działamy na rzecz zwiększenia swojego wpływu na system oświaty, budując silną markę i współpracując z różnorodnymi podmiotami zewnętrznymi.

Zapraszam do Świata Efektywnej Nauki

Jako Trener Szybkiego Czytania i Efektywnej Nauki, od lat przekazuję wiedzę i umiejętności, które pozwalają moim uczniom osiągać sukcesy. Moje kursy szybkiego czytania, technik pamięciowych i map myśli są oparte na najnowszych osiągnięciach nauki oraz moim własnym doświadczeniu. Dzięki nim, uczestnicy zdobywają nie tylko wiedzę, ale także pewność siebie i umiejętność skutecznego uczenia się.

Współpraca z STO daje mi możliwość jeszcze szerszego oddziaływania i promowania wartości, w które wierzę. Jestem dumny z tego, że jako członek Społecznego Towarzystwa Oświatowego mogę aktywnie wspierać rozwój edukacji i społeczeństwa obywatelskiego. Zapraszam Cię do udziału w moich kursach, gdzie razem będziemy odkrywać potencjał nauki i rozwijać umiejętności, które pomogą Ci osiągnąć sukcesy w każdej dziedzinie.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.